Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

REGULAMENT Concursul de compoziție corală "Liviu Borlan" desfășurat în cadrul Festivalului Coral Internațional "Liviu Borlan" de la Baia Mare, 1-2 septembrie 2023, ediția a X-a.

Capitol.1. Informații generale

Festivalul Coral Internațional "Liviu Borlan", eveniment cu real ecou și prestigiu internațional, are drept scop omagierea compozitorului băimărean Liviu Borlan prin promovarea creației acestuia în cadrul manifestării respective. Dispărut prematur, creatorul Liviu Borlan a lăsat pagini muzicale de calitate care se regăsesc ca piese obligatorii în programul de concurs al participanților.

Pe parcursul edițiilor anterioare s-a născut și s-a cristalizat ideea aducerii, în paralel cu componenta interpretativă a manifestării, și a componentei de creație corală, plecând de la ideea că este omagiată amintirea unui creator.

Începand cu ediția a 6-a a Festivalului Coral Internațional "Liviu Borlan" s-a adaugat secțiunii interpretative și cea de Compozitie Corală.

Scopurile urmărite de nou-creata secțiune sunt acelea de a reaminti personalitatea creatorului Liviu Borlan dar și de a stimula interesul tinerilor compozitori pentru zona muzicală corala actuală apropiindu-i de corurile de amatori (bune și foarte bune) care așteaptă repertorii noi, de calitate, cu care să-și îmbogățească programele de concert și concurs coral.

Secțiunea concursului de creație va fi organizată în parteneriat de Asociația Națională Corală din România (ANCR), Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) și Asociația ”Prietenii Armoniei”, organizatoarea Festivalului Coral Internațional "Liviu Borlan" din Baia Mare.

Capitol 2. Condiții de participare

 1. Concursul de creație corală "Liviu Borlan" se adresează tuturor persoanelor rezidente oficial în România (cetățeni români sau străini) care au absolvit sau care sunt studenți la o instituție de învățământ universitar, indiferent la ce secție, dar și elevilor din clasele terminale(a XI-a și a XII-a) ale Colegiilor și Liceelor de Muzică (Artă) din România, indiferent de secție.
 2. Au dreptul să participe la acest concurs persoanele care îndeplinesc criteriile de la pct. 1, fără limita de vârsta.
 3. Fiecare participant poate să prezinte o lucrare sau maximum două; fiecare lucrare poate fi concepută într-o parte, două sau trei. Durata totală a unei lucrări va fi de minimum 3 minute și maximum 6 minute.
 4. Toate lucrările destinate acestui Concurs vor avea ca punct de plecare o melodie autentică maramureșeană luată dintr-o colecție de folclor, culeasă de însuși autorul lucrării sau dintr-un repertoriu de asemenea melodii ce va însoți acest Regulament. La sfârșitul piesei se va specifica sursa de proveniență.
 5. Lucrările pot fi concepute în orice formă dorită de autor: armonizare sau prelucrare, suită, madrigal sau altă formă. Melodia va figura în lucrare integral sau parțial. Nu este obligatoriu să fie folosite și versurile.
 6. Gradul de dificultate al scriiturii corale va fi mediu sau mediu superior, piesa trebuind să fie accesibilă unui cor de amatori bun sau foarte bun (din România). Scriitura va fi realizată pe 4 voci mixte, putându-se, pe porțiuni limitate, să se ajungă prin divisi la maxim 6 voci.
 7. Piesele care depășesc gradul de dificultate specificat vor putea concura pentru Premiul special oferit de UCMR. În cazul în care un premiu (2 sau 3) sau/și o mențiune (4 sau 5) nu sunt atribuite, vor putea fi redirecționate către lucrările cu grad sporit de dificultate.
 8. Lucrările pentru concurs vor fi expediate prin e-mail la adresa ancromania@gmail.com sau recomandată la adresa poștală Știrbei Vodă nr. 33, corp A, Departamentul de Muzicologie si Științele Educaţiei Muzicale (sala 68), până cel târziu 29.06.2023.
 9. Lucrările, fără numele autorului, vor avea doar titlu și un motto și vor fi puse în triplu exemplar într-un plic mare. În interiorul acestuia se va găsi un plic mic sigilat pe care va fi notat motto-ul piesei. În interiorul plicului mic se vor găsi urmatoarele a) numele și prenumele autorului, adresa sa, telefonul, email-ul, data nașterii, copie xerox după CI sau pașaport, menționarea studiilor de specialitate (universitară sau liceală). Se adaugă o declarație pe proprie răspundere privind lucrarea (lucrările) trimisă: piesa este originală, nu a mai fost trimisă la alt concurs sau văzută de altă comisie, nu este achiziționată sau tipărită și nici nu a fost prezentată în public, radio, tv etc.
 10. Lucrările trimise vor fi însoțite de un document sonor (imprimarea unei reducții de pian sau preferabil o variantă electronică).
 11. Lucrarea va fi printată sau în manunscris lizibil în 3 exemplare.
 12. Dacă un concurent va prezenta doua lucrări, ele vor fi puse fiecare în triplu exemplar, în același plic mare în care se vor afla însă două plicuri mici, fiecare cu un motto propriu și conținând informațiile cerute.

Capitol 3. Premii

 1. Pentru desfășurarea secțiunii de compoziţie, sunt necesare minimum trei lucrări înregistrate pentru participarea în concurs, a cel puțin doi candidați. Concursul de compoziție "Liviu Borlan" va oferi premii consistente, inclusiv premii speciale.  
 2. Premiile sunt indivizibile; într-un caz excepțional Juriul va putea acorda ex-aequo un premiu la doi concurenți prin împărțirea egală a sumei.

Capitol 4. Juriul.

 1. Juriul va fi alcătuit din 3-5 personalități ale muzicii corale românești, membri UCMR; în mod excepțional unul din membrii juriului va putea să nu fie membru UCMR.
 2. Deliberarea se va face între 03.07-07.07.2023.
 3. Rezultatele se vor anunța în cadrul Festivalului Coral Internațional "Liviu Borlan" de la Baia-Mare, prilej cu care se vor înmâna și premiile.
 4. Deciziile Juriului sunt definitive, neputând fi contestate.

Capitolul 5. Dispoziții finale

 1. Partiturile prezentate în concurs și premiate vor fi oferite gratuit corurilor de amatori (sau de profesioniști) din România sau din străinătate (dacă sunt interesate) și vor putea fi folosite de acestea fără a plăti locație de știme până la 30.09.2024 după care, dacă nu au fost editate vor solicita aprobarea autorului pentru a le mai folosi. Prezentarea lor în public, la radio, tv etc, va genera drepturi de autor încasate integral de creatorul piesei respective.
 2. Dacă unul din cei trei coorganizatori ai Concursului de Creație "Liviu Borlan" va fi interesat să publice unele (sau toate) piesele premiate, va putea să o facă fără acordarea unei sume de bani autorilor (autorului) care, prin participarea la concurs, acceptă implicit această condiție. În acest caz drepturile de autor generate de tipărituri se vor împarți egal între editor și compozitor.
 3. Dacă autorul va dori să-și tipărească lucrarea (lucrările) dupa 1 an de la decernarea premiilor, o va putea face prin aranjamente proprii, obligațiile sale față de organizatori fiind considerate încheiate.
 4. Partiturile nepremiate vor putea fi recuperate de autorii lor de la sediul ANCR până la data de 30.12.2023

 

Repertoriu de melodii