Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Echipa

COMITETUL DIRECTOR

 • VOICU ENĂCHESCU – Președinte
 • ALEXANDRU NICOLICI – Vicepreședinte
 • IOSIF FIT – Vicepreședinte
 • DUMITRU SĂNDULACHI – Vicepreședinte
 • GRIGORE CUDALBU – Vicepreședinte
 • MARIANA POPESCU – Vicepreședinte
 • FLORIN SOARE – Vicepreședinte
 • CRUCIAN HOTĂRANU – Vicepreședinte
 • CONSTANTIN GRĂJDEANU – Vicepreședinte
 • ALINA PÂRVULESCU – Secretar General

 COMISIA DE CENZORI

 • GEORGETA ALDEA
 • GABRIELA BOȚAN

Voicu Enăchescu

Voicu Enăchescu s-a născut la data de 24 mai 1943 in localitatea Brănești, județul Dâmbovița. A fost student al Conservatorului de Muzică Ciprian Porumbescu, București, unde i-a avut ca profesori pe Zeno Vancea, Alexandru Pașcanu, Petre Crăciun sau Constantin Romașcanu. Primii pași spre arta corală se întrezăresc in Corul de Copii Radio, unde devine fascinat de maestrul dirijor de la aceea perioada - Ion Vanica, astfel că la scurt timp descoperă imensa pasiune pentru dirijatul coral.

În toamna anului 1972 pornește spre drumul afirmarii artistice cu un grup coral înființat și condus cu dăruire, alcătuit din studenți ai Universitații București și ai Conservatorului. Corul de Cameră Preludiu, căci acesta fusese numele inspirat ales, avea să devină în timp unul dintre cele mai titrate și apreciate ansambluri corale din România, atât pentru acuratețea sunetului, muzicalitate, cât mai ales pentru pasiunea și profesionalismul maestrului său fondator - Voicu Enăchescu. Cei 40 de ani de existență ai Corului Preludiu înseamnă peste 300 de înregistrări radio și tv, un disc Electrecord și trei CD-uri, peste 1500 de concerte în țară, în Europa, Asia, Statele Unite ale Americii, participări la festivaluri de prestigiu. Voicu Enăchescu și Corul Preludiu au primit premiile pentru cel mai bun dirijor și premiul I și medalia de aur la Festivalul Coral Internațional din Beijing, China (2002, 2012).

În 1991 devine director al Centrului Național de Artă Tinerimea română, edificiu cultural pe care îl manageriază și astăzi. De-a lungul timpului, Voicu Enăchescu a dirijat corurile Filarmonicilor din țară - Craiova, Iași, București și a susținut workshop-uri de specialitate cu coruri din Franța, Olanda, Grecia, Republica Moldova sau Polonia.

Din 1998, Voicu Enăchescu îmbracă funcția de președinte al  Asociației Naționale Corale din România. În 2004 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural în Grad de Comandor pentru Promovarea Culturii”.

Petre Crăciun (1924 - 2012)

 Petre Crăciun (1924 - 2012)La umbra maestrului Petre Crăciun
29 martie 1924 – 25 iulie 2012

Profesorul Petre Crăciun s-a născut pe plaiurile Prahovei, în localitatea Târgşorul Nou, la 29 martie 1924, urmând Seminarul Central din Bucureşti, apoi Facultatea de Teologie şi Conservatorul de Muzică „C. Porumbescu” din Bucureşti. A absolvit Seminarul Central din Bucureşti şi Şcoala Normală de Băieţi. Licenţiat al Facultăţii de Teologie şi al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, la specializările Profesor de muzică şi Dirijat cor academic.

Prin pregătirea şi dăruirea sa a înnobilat activitatea a trei instituţii artistice şi de învăţământ superior: Filarmonica „George Enescu”(1950-1964) în calitate de corist, Şef al Secretariatului muzical şi Manager artistic al instituţiei. Cei 14 ani dăruiţi Filarmonicii s-au concretizat într-o coordonare ireproşabilă a programelor de concert şi turnee de răsunet în Ungaria, Polonia, Bulgaria, Grecia, Austria, Germania, Franţa, Anglia, Belgia. În perioada 1957-1959, maestrul Petre Crăciun a dirijat Corul de cameră al Filarmonicii, adeverindu-şi vocaţia, talentul interpretativ, orizontul stilistic în alcătuirea programelor corale şi punerea lor în sonoritate.

În 1962 devine cadru didactic la Conservator (a doua instituţie onorată de competenţele multiple ale Maestrului), susţinând cursuri de înaltă măiestrie didactică, concerte memorabile cu formaţiile corale ale anilor de studii, programe de anvergură (spre exemplu Missa de G. de Machault – cor şi orchestră – reorchestrată de Dan Constantinescu – primă audiţie absolută în România).

În perioada 1981-1986 a fost Decan al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, iar între 1986-2000 a condus – cu înaltă competenţă şi autoritate artistică – Catedra de Teorie – Dirijat – Pedagogie, ulterior Catedra de Dirijat – Muzică religioasă.
A treia instituţie în care maestrul Petre Crăciun a contribuit la impunerea prestigiului artistic a fost Ansamblul Tineretului din Bucureşti (1964-1973), în calitate de Dirijor al corului. Repertoriul şi acurateţea interpretativă ale acestui Ansamblu au fost apreciate în concertele din Bucureşti, din ţară, în turneele de la Sofia şi Berlin – la ediţiile Festivalului Internaţional al Tineretului -, dar şi prin înregistrările de la Radio şi emisiunile postului naţional de televiziune.

Profesorul universitar Petre Crăciun s-a remarcat prin trăsături alese manifestate în plan profesional: ţinuta intelectuală a cursurilor de Dirijat şi Ansamblu coral, implicarea în viaţa Catedrei şi a Facultăţii, activitate ştiinţifică permanentă, îndrumarea formaţiilor corale din ţară, întâlniri profesionale cu dirijorii de cor, membru în jurii şi în comisii, conducerea specializării „Dirijat cor academic”, iniţierea cursurilor de Master şi a disciplinei „Stilistică dirijorală” (1991-2000), organizarea primelor patru ediţii ale „Concursului de creaţie corală pentru tineri compozitori” de la U.N.M.B. şi a „Concursului pentru tinerii dirijori” de la Filarmonica din Craiova – şi moral: caracter ferm, vibrant la problemele semenilor, modelator de conştiinţe, creator de modele în viaţă, susţinător al valorilor interpretative, luptător permanent pentru anihilarea pornirilor egocentrice şi înlocuirea lor cu generozitate şi altruism, practicant al filosofiei vieţii întemeiată pe înţelepciune şi dreaptă măsură.
În 1990 a iniţiat şi condus Asociaţia Naţională Corală din România, pe care a afiliat-o Asociaţiei corale continentale „Europa Cantat”.

Cei 88 de ani ai maestrului Petre Crăciun au fost un izvor de energie pozitivă pentru cei din jurul său, un model de viaţă trăită în studiu, cercetare, vis şi împlinire, dăruire şi dragoste pentru oameni, afinitate nemărginită pentru studenţi, modestie şi viaţă morală impecabilă.

Profesorul Petre Crăciun rămâne o personalitate inconfundabilă a didacticii dirijorale universitare, etalon de generozitate profesională şi capacitate organizatorică, maestru al gândirii şi simţirii muzicale, modelator de individualităţi dirijorale care s-au remarcat la catedrele din gimnazii, licee, facultăţi de specialitate, dar şi al dirijorilor profesionişti din ţară şi dincolo de hotare.

 

Conf. univ. dr., D.H.C. Ioan Golcea