Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Despre ANCR

Asociaţia Naţională Corală din România este un organism nonguvernamental, nonprofit înfiinţat în 1990 şi afiliat din 1991 la organismul european de profil „Europa Cantat”.

Această asociaţie este o organizaţie cultural-artistică, nepolitică şi nepatrimonială, cu caracter profesional, deschisă tuturor categoriilor de iubitori ai artei corale, muzicieni, şi nemuzicieni, cetăţeni români şi de peste hotare, indiferent de naţionalitate, religie şi domiciliu.

Asociaţia are personalitate juridică, acordată prin sentinţa civilă nr. 2219/PJ/1990, de Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti.

Sediul asociaţiei se află în strada Gutenberg, nr. 19, cod poştal 050028, sector 5, Bucureşti, telefon 021.315.13.71, fax, 021.312.19.62.

Scopul asociaţiei este, ca prin cultivarea şi popularizarea artei corale să aducă o contribuţiei esenţială la educarea muzicală şi socială a unui număr cât mai mare de oameni din ţara noastră, în deosebi din rândul copiilor şi tinerilor şi să ajute la realizarea unei bune înţelegeri şi conlucrări culturale cu popoarele europene şi de pe alte continente.

Pentru îndeplinirea scopului general ce şi-l asumă, Asociaţia Naţională Corală din România îşi propune următoarele obiective şi acţiuni:

 1. continuarea şi dezvoltarea tradiţiei de cânt şi dirijat coral din ţara noastră, întemeiată pe înfiinţarea, pe lângă formaţiile corale, a unor asociaţii (societăţi, reuniuni, etc.) cu statut de organizaţii cu personalitate juridică;
 2. sprijinirea formaţiilor şi asociaţiilor corale existente şi înfiinţarea de noi coruri şi asociaţii corale în şcoli, licee şi universităţi, pe lângă formaţiile corale a unor asociaţii, societăţi, reuniuni etc. cu statut de organizaţii cu personalitate juridică;
 3. susţinerea din punct de vedere profesional, a activităţilor artistice şi de educaţie muzicală organizate pe plan local, naţional şi internaţional de instituţiile abilitate ale statului şi de instituţii şi organizaţii locale cum sunt cercurile de educaţie muzicală, concertele şi spectacolele, concursurile şi festivalurile muzicale corale şi altele;
 4. organizarea pe cât posibil anual, în colaborare cu alte instituţii centrale şi de profil Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a unui festival-concurs al tinerilor dirijori de cor;
 5. desfăşurarea unei activităţi competente de orientare repertorială prin publicaţii, schimburi de partituri, înregistrări de muzică corală, studii şi alte forme de îndrumare, realizate cu respectarea prevederilor legii privind drepturile de autor, de către alte instituţii şi de asociaţie;
 6. promovarea, alături de cele mai valoroase lucrări din creaţia corală tradiţională, a muzicii timpului nostru;
 7. organizarea de întâlniri profesionale ale dirijorilor şi formaţiilor corale şi festivaluri corale;
 8. stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţii principale ale statului (cultura, învăţământul, biserica, armata, radiodifuziune, televiziunea etc.), cu alte instituţii şi organizaţii similare din alte ţări şi cu organizaţii europene şi internaţionale;
 9. stabilirea şi întreţinerea unor legături necesare activităţii asociaţiei cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi de peste hotare, în vederea sponsorizării acţiunilor şi manifestărilor organizate de Asociaţia Naţională Corală din România.

Asociaţia Naţională Corală din România este condusa de dirijorul şi fondatorul prestigioasei formaţii Corale de Cameră Preludiu, Voicu Enăchescu – Directorul  Centrului Naţional de Artă “Tinerimea Română”.

A.N.C.R. îşi propune să sprijine şi să impulsioneze în continuare activitatea corală din România, afirmarea valorilor interpretative şi de creaţie muzicală atât în ţară, cât şi în străinătate. Cea mai recentă dovadă în acest sens este lăudabila iniţiativă a preşedintelui asociaţiei, Voicu Enăchescu, care a propus organizarea stagiunii corale bucureşteane „Paul Constantinescu”.

Principalele evenimente ale vieţii corale desfăşurate sub egida A.N.C.R. sunt:

 • Festivalul Coral International „D. G. KIRIAC”, Piteşti;
 • Festivalul Coral International “Ioan D. Chirescu”, Cernavoda;
 • Festivalul „Timotei Popovici“, Marga-Reşiţa;
 • Festivalul Coral National “Gheorghe Cucu”, Slatina;
 • Festivalul de Muzica Religioasă, Palatul Patriarhiei;
 • Festivalul de Muzică Religioasă, Sâmbăta de Sus;
 • Concursul Naţional de Creaţie Corală.