Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Caleidoscop muzical bănățean

Praznicul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, fost episcop al Râmnicului, cărturar care a slujit cu devotament slova scrisă românească, a prilejuit un select concert-omagiu (27 septembrie a.c.), susținut de Corul „Euphonia” al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, sub bagheta maestrului Marian Cristi Stroe. Rod al cercetării dirijorului vâlcean, deopotrivă un acribios muzicolog, care a reconstituit partitura Liturghiei solemne în Fa major pentru cor mixt de Sabin Drăgoi în urma recuperării știmelor (opusul a fost interpretat în primă audiție la Timișoara în 1937), publicului meloman din Râmnicu Vâlcea i-a fost dăruit, în premieră, prețiosul opus, reprezentativ pentru muzica liturgică românească. Cu o gestică parcimonioasă, dar expresivă, precisă și plastică, dirijorul vâlcean a reușit să redea parfumul și specificul ecleziastic ortodox, construind cu performantul său ansamblu sonorități de o opulentă și rafinată varietate dinamică.

Invitați de onoare la celebrarea fostului ierarh: Alina Pârvulescu, secretar general al Asociației Naționale Corale din România, Nicolae-Florin Șincari, dirijorul Corului „Doina Banatului” al Parohiei Ortodoxe Române Timișoara-Iosefin, și subsemnatul, membru al UCMR. După concert a fost prezentat volumul Eternul feminin. Particularități stilistice în creația vocală a lui Nicolae Coman, semnat de Constantin-T. Stan, cu un cuvânt-înainte de Valentina Sandu-Dediu, lansat în 2019, în aula UCMR, cu prilejul celei de-a XXIX-a ediții a Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi.

Un eveniment inedit (29 septembrie a.c.) a înnobilat viața culturală lugojeană: concertul corurilor de copii ale Academiei de Arte „Lugoj Clasic”, proiect (finanțat din bugetul municipiului Lugoj) inițiat de mezzosoprana Aura Twarowska și pus în practică de Claudia Crețiu, o maestră a artei dirijorale formată la școala „Madrigalului” sub îndrumarea maestrului Marin Constantin. Publicul meloman lugojean, receptiv și entuziast, a trăit revelația unui concert de excepție, susținut de două coruri alcătuite pe criterii de vârstă: preșcolari (a fost prezentă și o fetiță care nu împlinise trei ani!) și elevi din ciclul primar, iar în cealaltă corală, școlari gimnaziali și liceali. În contextul unui evident regres al muzicii corale (pe fondul unei curricule gimnaziale din care a fost eliminat, cu ani în urmă, ansamblul coral ca disciplină), concertul a exprimat potențialul artistic al unei generații căreia i se pot deschide promițătoare perspective.

Programul, conceput și structurat într-o manieră cu virtuți regizorale, precedat de un prolog în care ansamblul micilor coriști și-a făcut apariția pe scena Sălii de Marmură a Universității Europene „Drăgan” în acordurile unui antrenant dialog muzical cu mezzosoprana lugojeană, a cuprins secvențe din coloanele sonore ale unor filme (The Sound of Music, The Rain Song), dar și antrenante sonorități de tango (Libertango de Astor Piazzolla). Dincolo de surprinzătoarea omogenitate timbrală, expresivitatea interpretării și acuratețea intonațională, am sesizat preocuparea pentru gestică, ingenuu limbaj al trupului, ce a însoțit adecvat expresia sonoră. Intervențiile solistice ale Aurei Twarowska, acompaniamentele susținute de pianistul Eusebiu-Thomas Florea și trompetistul Fabio Milazzo au avut darul să sublimeze o atmosferă complexă și elevată, răsplătită cu ovații. Am trăit sentimentul plenar al unui nou început în viața corală locală, un impuls atât de necesar pentru revitalizarea vechilor tradiții în orașul muzicii, cetatea lui Ioan Vidu.

Ne-am reamintit, cu acest prilej, de diligențele lui Vidu în fruntea vechii Reuniuni Române de Cântări și Muzică, cea mai veche corală urbană românească, și cursurile de muzică vocală, destinate dirijorilor de cor. La iniţiativa Protoprezbiteratului Ortodox Român din Lugoj, sub directa oblăduire a protoiereului George Popovici (personalitate cu mare deschidere culturală, publicist şi istoric, membru corespondent al Academiei Române), au fost organizate, între 1893 și 1912, cursuri de muzică vocală (cunoscute în epocă şi sub numele de „cursuri de muzică şi note”), adresate dirijorilor de cor din mediul rural (ţărani şi învăţători), dar şi tinerilor şcolari cu domiciliul în satele bănăţene şi ardelene. Cursanţii instruiţi de Ioan Vidu trebuiau să asimileze noţiuni teoretice elementare, dar şi practice, inclusiv însuşirea sau perfecţionarea cântului instrumental, la vioară, flaut sau armoniu.

Constantin -T. STAN