Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

LA MULȚI ANI, CORULUI PRELUDIU (50 ani)! LA MULȚI ANI, MAESTRE VOICU ENĂCHESCU!

În noiembrie 1972, un tânăr talentat  și plin de idealuri - Voicu Enăchescu, avea să deschidă o nouă pagină în istoria muzicii corale românești, dirijînd  primul concert al unei formații nou înființate – corul Preludiu, pe scena Casei de Cultură a  Studenților din București. 

Pasiunea pentru muzica corală s-a manifestat încă din copilărie, Voicu Enăchescu fiind membru al Corului de Copii – Radio, condus de renumitul dirijor Ion Vanica care a constituit primul său model în domeniul artei corale și în celași timp mentorul care avea să-i descopere talentul  dirijoral. Colaborarea ca dirijor secund în cadrul Corului Universității, îi va prilejui acumularea unei experiențe care îl va orienta înspre dirijatul coral, avându-l ca mentor pe Nicolae Ciobanu - un dirijor cu totul special.   

Membrii fondatori ai Corului Preludiu au fost selecționați din Corul Universității, la care s-au alăturat studenți de la Conservatorul bucureștean. 

Începând cu anul 1974, Corul Preludiu activează sub patronajul Ansamblului Artistic al Tineretului din România, care în anul 1990,  avea să ia numele de Tinerimea Română, funcționând sub egida Ministerului Culturii.

Corul Preludiu a avut o evoluție artistică spectaculoasă. Devenind cor profesionist, avea să susțină o stagiune muzicală permanentă, turnee și participări la concursuri și festivaluri naționale și internaționale.

Corul Preludiu, la anivesarea a 45 de ani, de la înființare

Corul Preludiu, la aniversarea a 45 de ani, de la înființare

Voicu Enăchescu a impus colaboratorilor un ritm de lucru bazat pe rigoare care a condus la  impunerea corului în elita mișcării corale românești.

În ciuda trecerii timpului, Preludiu și-a păstrat în interpretare un spirit tânăr, adaptat la cerințele artei contemporane. Crezul Maestrului a fost păstrat cu sfințenie: „Când ne aflăm  în fața publicului, încercăm să fim sinceri cu noi înșine și cu cei care ne ascultă”.

Dorința de autodepășirea constituit cheia succesului unei formații care se bucură de o mare apreciere pe plan național și internațional.

Nu s-a lăsat cuprins de rutina în care cad de multe ori pradă dirijorii profesioniști, prea mult solicitați. A avut în permanență grija de a realiza un repertoriu vast, cu o paletă repertorială impresionantă.

Repertoriul românesc acoperea mai multe perioade muzicale pornind de la înaintașii muzicii românești, până la compozitorii contemporani: D.G. Kiriac, Ion Vidu, Gh. Cucu, N. Lungu, Tudor Flondor, Ștefan Popescu, George Enescu, I. D. Chirescu, Mihail Jora,  Vasile Popovici, Paul Constantinescu, Sabin Drăgoi, Marțian Negrea, Richard Ochanitsky, Vasile Spătărelu, Alexandru Pașcanu, Constantin Arvinte, Irina Odăgescu-Țuțuianu, Felicia Donceanu, Dan Buciu, Dan Dediu. În repertoriul corului figurează  peste 450 de lucrări reprezentative pentru muzica corală barocă, clasică, romantică.  A acordat un loc special muzicii religioase,  colindelor și muzicii vocal-simfonice.

Corul Preludiu a susținut peste 2500 de concerte în țară și în străinătate, susținând peste 90 de turnee în 30 de țări: Franța, Olanda, Germania, Elveția, Suedia Corul a participat  la manifestări muzicale speciale: la concertul organizat la Sala Dag Hammarksjoeld din incinta  organizației Națiunilo Unite de la New-York (1977), la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Moscova (1985),  la Bienala de Muzică Contemporană de la Berlin, cu ocazia împlinirii a 750 de ani de atestare documentară a orașului (1987),  la Expo’92 de la Sevilla – Spania , la Expoziția Mondială de la Hanovra -2000.

Participarea corului Preludiu în anul 2002, la Festivalul Internațional de la Beijing - China, a adus o recunoaștere a valorii dirijorului prin acordarea Premiului pentru cel mai bun dirijor, și a corului –căruia i s-a cordat Premiul I și Medalia de Aur (2012).

 

Dirijorul Voicu Enăchescu

Corul Preludiu a fost laureat al  festivaluri internaționale de la Pardubice, Nitra, Barcelona, Celje.  În urma participări la cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, din 1995, Corul a primit din partea  Uniunii Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali din România - Premiul pentru excepționalul program prezentat.

Cu figura sa charismatică, Voicu Enăchescu a știut să îmbine exigența profesională cu acea stare de relaxare care să permită corului o interpretare firească, lipsită de crispare. A realizat un aparat coral profesionalizat, capabil să abordeze lucrări dintre cele mai dificile, aparținând compozitorilor contemporani. 

Este deosebit de sugestivă descrierea corului, realizată de regretatul muzicolog Grigore Constantinescu: “Preludiu a rotit imaginile caleidoscopice sonore, unind trecerea timpului cu motivele adevărurilor rostite și cântate, până la trecerea firească dincolo de pragul secolului XXI-lea”.

Din septembrie 2021, Preludiu își continuă activitatea cu tânărul dirijor Andrei  Stănculescu (format alături de Maestru, fiind  bariton  în cor, din 2016)), care are o sarcină grea - aceea de a păstra stacheta calității unui cor de renume.

În 24 mai a.c., Maestrul Voicu Enăchescu a împlinit venerabila vârstă de 79 de ani,  adunând în zestrea sa artistică un număr impresionant de succese naționale și internaționale.

În calitate de Președinte al Asociației Naționale Corale din România (1998), Voicu Enăchescu a păstorit arta corală fiind un fervent susținător al corurilor și dirijorilor din întreaga țară. 

În peisajul muzicii corale românești, Preludiuși Voicu Enăchescu sunt nume emblematice.  La mulți corului Preludiu! La mulți ani, Maestre Voicu Enăchescu!

Prof.univ.dr. Mariana Popescu 
compozitor, muzicolog