Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Moment aniversar: IRINA ODĂGESCU ȚUȚUIANU (85 ani)

Irina Odăgescu Țuțuianu reprezintă un nume de rezonanță specială în contextul muzicii contemporane.  Și nu întâmplător, volumul pe care l-am lansat în urmă cu 10 ani se intitulează  Irina Odăgescu – O viaţă închinată muzicii.   Prin toată activitatea sa,  Irina Odăgescu este un model de pasiune și perseverență, cultul pentru muzică fiind exprimat în modul cel mai natural și convingător: muzica fiind liantul inefabil și etern al sufletelor.

Compozitor și profesor la Universitatea de Muzică din București, Irina Odăgescu a împărtășit cu generozitate zestrea muzicală acumulată celor din jurul său, începând de la studenți și până la colegii de breaslă și public.

A fost discipolă a unor maeștri de seamă ai componisticii românești: Mihail Jora, Alfred Mendelssohn, Tiberiu Olah, Paul Constantinescu, Zeno Vancea, Myriam Marbé, Vinicius Grefiens, Tudor Ciortea, Alexandru Pașcanu, Anatol Vieru. 

În creația sa,  abordează o varietate de genuri (mai puțin opera), cuprinzând muzica simfonică: Concertino pentru orchestră de coarde, Improvizații dramatice, poemul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, poemele coregrafice Bătălia cu facle, Cântec înalt, Chemări; muzica de cameră:Passacaglia pentru orgă și orchestră, Melos pentru vioară solo, Sonata pentru vioară și pian, Rondo- Toccata, Muzica pentru două piane și percuție,  Continuum Y.

Pentru muzica corală Irina Odăgescu a manifestat pasiune încă de la primele încercări componistice, începând de la miniaturi până la forme ample de tipul poemului coral, cantată, simfonie corală.  Prima sa lucrare corală a fost Tatăl nostru (compusă în 1955). Au urmat: cantata Tinerețe, poemul Cântând plaiul Mioriței, Diptic de ceremonie, Dorule dor, Ia românească, Oglindire – dedicată corului Madrigal, poemul De doi, poemul Incantații, poemul pentru cor mixt și percuție Rugul Pâinii - interpretat în primă audiție de Corul Antifonia din Cluj, dirijor Constantin Râpă, poemul Pe nimb de vânturi - dedicat compozitorului Mihai Moldovan, poemul Aveți grijă oameni, poemul Pacea lumii, poemul Tatăl nostru – prezentat  în primă audiție de Corul Academic Radio -  dirijat de Dan Mihai Goia, simfonia corală Timpul pământului, pentru cor mixt, recitator și percuție.

Creația Irinei Odăgescu se definește printr-un limbaj muzical original, cristalizat din sinteza perfectă a elementelor preluate din  muzica românească cu elemente ale muzicii contemporane.  Melodica de o mare diversitate își trage seva din filonul folclorului românesc, pentru Irina Odăgescu inspirația din muzica populară reprezentând un adevărat crez.  

Ca Secretar al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, la secția de Muzică Corală, Irina Odăgescu a fost preocupată în permanență de stimularea creației corale și a artei interpretative corale românești.  În perioada  în care a deținut funcția de Vicepreședinte al Asociației Naționale Corale din România (1990 -1998), a adus o contribuție remarcabilă în promovarea artei corale, prin organizarea celor patru ediții ale Concursului Național de Creație Corală.
Irina Odăgescu a fost organizator și susținător al unor concursuri de stimulare ala tinerilor dirijori.

Având o prezență charismatică,  Irina Odăgescu este un muzician - model de ceea ce înseamnă modestie, respect pentru oameni, fiind înzestrată cu acea capacitate de a stimula prietenia.   În semn de recunoaștere, a primit numeroase premii naționale și internaționale.

În marea familie a muzicii, Irina Odăgescu ocupă un loc important.  La mulți ani, Irina Odăgescu!


Prof. univ. dr. Mariana Popescu
compozitor, muzicolog