Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

In memoriam ALEXANDRU RACU

MIERCURI, 26 IUNIE 2019, ORA 19:00

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA”

Dirijor
FLORIAN-GEORGE  ZAMFIR

Invitat
ANDREI  ȘTEFAN  RACU

În program:

Alexandru Racu: „Doamne strigat-am"
Marius Hristescu: „Ave Maria"
Alexandru Racu: „Pre Tine Dumnezeule, Te lăudăm"
Cornelia Dodan: „Psalm - Ruga mea este fără cuvinte"
Alexandru Racu: „Toată suflarea să laude pre Domnul"
Dan Ionescu: „Tu te duci..."
Alexandru Racu: „Leagănă-te vârf de brad"
Gheorghe Stănescu: „Cântă cucul la izvor"
Alexandru Racu: „Cântec"
Eugen Petre Sandu: „Catrene"
Petru Voinescu: „Doarme-acolo în poiată"
Gheorghe Dima (aranj. Alexandru Racu): „De ce nu-mi vii?"

== // ==

Multe s-au scris despre marele compozitor, dirijor, profesor  și arhidiacon Alexandru Racu , fiecare încercând să ilustreze cât mai bine personalitatea sa artistică și să prezinte cât mai bine, în cuvinte sublime, dimensiunea spirituală și culturală care îl învăluia pe marele muzician. Nu vom putea niciodată să facem o analiză și o valorificare exhaustivă a datelor istorice, artistice și științifice ce sunt legate de ilustrul dirijor craiovean, dar vom încerca  mereu, să ne aducem aminte și să trăim cu intensitate, ceea ce maestrul își dorea: bucuria comuniunii efortului de a da naștere artei, sub forma unei jertfe profunde aduse lui Dumnezeu.

Când dirija, maestrul nu sugera un simplu auftakt gestual-dirijoral, ci își deschidea întreaga sa ființă intr-un mod absolut copleșitor și cu totul profesionist. Marele om de cultură era de asemenea un mare pedagog, un om care a format și schimbat zeci de generații. De aceea, concertele omagiale organizate în cinstea maestrului sunt o manifestare vie a influenței sale asupra discipolilor săi și asupra celor apropiați. Pentru acest fapt aducem multe mulțumiri domnului manager al Filarmonicii Oltenia Craiova, Lect. Univ. dr. Gabriel Zamfir  pentru organizarea și găzduirea acestor concerte minunate, ce nu lasă ca personalitatea și opera lui Alexandru Racu să intre în uitare, ci să dăinuie în timp. Totodată, mulțumim domnului profesor Florian George Zamfir, om de cultură, creator de artă sublimă și continuator de seamă al adevăratei arte craiovene, pentru aportul său deosebit în realizarea acestui memorabil eveniment de suflet. Am încercat în aceste concerte să retrăim cât mai bine universul minunat al eufoniei corale. Cine putea sa readucă mai bine în inimile noastre această bucurie, decât distinsul  dirijor prof. Nicolae Racu, fratele lui Alexandru Racu și Andrei Racu, un tânăr și inspirat artist ce posedă virtuase calități de dirijor și pianist, nepotul marelui muzician craiovean împreună cu Corala Academică a Filarmonicii?

Pentru a conchide într-o atmosferă potrivită, se cuvine să facem următoarea precizare: fie că recunoaștem sau nu, maestrul  Alexandru Racu a fost un om care s-a ridicat deasupra timpului său, peste generatii și înalte aspirații contemporane, depășind cu mult limitele artistice, culturale și științifice ale vremii sale. Alexandru Racu a fost un adevărat slujitor și creator al frumosului, ce tindea mereu spre transcendent și nu în ultimul rând un slujitor al lui Dumnezeu ce sădea în inimile oamenilor dragostea de armonie creștină într-un mod smerit și blând.

Ionuț Roșcan

== // ==

O altă despărţire avea să îndolieze lumea muzicii corale în urmă cu doi ani, prin dispariţia unui muzician complex – Alexandru Racu, dirijor, compozitor, pedagog care s-a născut la Chişinău, la data de 19 iunie 1937 (și nu în 19 ianuarie 1937, cum figurează printr-o eroare,atât în actele de stare civilă, cât și în literatura de specialitate).

Înclinaţiile sale muzicale s-au manifestat încă din copilărie: „Părinţii mei erau învăţători amândoi, absolviseră o şcoală normală unde se făcea pe vremea aceea muzică serioasă. Tata ştia să cânte la vioară, la chitară, la mandolină, la balalaică, de pildă, mama avea şi ea o voce foarte frumoasă, aşa că probabil încă din pântecele ei am auzit muzică la noi în casă. Poate prima mea aventură muzicală a fost la vreo patru ani, când tata m-a luat pe braţe, iar el punând degetele la o mandolină pe care o avea, foarte frumoasă, eu dădeam cu mâna pe coarde. Se pare că am dat bine în ritm, pentru că tata era entuziasmat”.

A urmat Liceul teoretic Fraţii Buzeşti şi în paralel, a studiat muzica în cadrul Şcolii Populare de Artă din Craiova, unde i-a avut ca profesori pe Constantin I. Baciu – la teorie, pe Mihail Bârcă – dirijat cor, ansamblu, Nicole Julea – pian.

Studiile universitare le-a urmat la Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti, în perioada 1954 – 1959, absolvind secţiiile de Pedagogie Muzicală şi Dirijat coral academic, având profesori de renume: Victor Iusceanu teorie şi solfegii), Paul Constantinescu armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Alexandru Paşcanu (orchestraţie), Radu Nagreanu şi George Breazul (istoria muzicii), Tiberiu Alexandru (folclor), Dumitru D. Botez (dirijat coral), Jean Bănescu (canto), Madeleine Cocorăscu (pian).

Alexandru Racu a activat ca dirijor al Corului Universităţii C.I. Parhon din Bucureşti, între anii 1956–1959.

În perioada 1959–1962 a fost redactor muzical, la Radio – Craiova, din anul 1960 până în 1968 a activat ca dirijor al Ansamblului Artistic de Stat Nicolae Bălcescu din Craiova, iar din 1962 până în anul 1988, în paralel cu activitatea dirijorală, a fost profesor de muzică de cameră, pian principal, pian tehnic şi acompaniament, la Liceul de Artă din Craiova.

Ca dirijor al Corului Ansamblului Folcloric Nicolae Bălcescu, a susţinut o activitate intensă de profesionalizare a corului, în anul 1968 corul fiind transferat la Filarmonică, Alexandru Racu devenind astfel, dirijorul fondator al Corului Filarmonicii din Craiova.

În anul 1992, reînfiinţează clasa de canto clasic – corepetiţie de la Şcoala Populară de Artă Cornetti din Craiova (după o întrerupere de mai mulţi ani).

Între anii 1992 – 1994, Alexandru Racu a colaborat cu Universitatea Mihai Viteazul, ca lector la cursul „Muzică – instrument muzical”. Din anul 1994, a predat la Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere, Departamentul de Artă Teatrală, cursul intitulat Cunoştinţe muzicale, tehnică vocală, cânt, iar din anul 2003, la Conservator (în cadrul Facultăţii de Litere), a susţinut cursul de dirijat – ansamblu coral.
În anul 2004, a obţinut titlul ştiinţific de Doctor în muzică al Universiţii de Arte George Enescu din Iaşi, susţinând teza Profilul corului de Filarmonică şi orizontul artistic al dirijorului său, coordonator ştiinţific fiind prof. univ. dr. Gheorghe Firca.

Ca dirijor, a intreprins turnee în Bulgaria, Iugoslavia, Republica Moldova, Franţa, Spania, Macedinia, Italia. A realizat înregistrări speciale pentru Radio – Bucureşti, pentru Televiziunile din Bucureşti, Chişinău, Viena. A prezentat în concertele susţinute, peste 350 de prime audiţii absolute din muzica românească, majoritatea aparţinând compozitorilor craioveni.

Alexandru Racu a fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, creaţia sa corală cuprinzând prelucrări corale, transcripţii pentru cor şi aranjamente vocale pentru grupuri vocale feminine.
A desfăşurat o intensă activitate de perfecţionare a dirijorilor amatori din Dolj, Olt, Vâlcea, a realizat discuri cu lucrări din creaţia compozitorilor W.A. Mozart, Hector Berlioz, Giaccomo Pu­ccini, a susţinut conferinţe, comunicări ştiinţifice, referate, emisiuni de Radio şi Televiziune.

Alexandru Racu a fost dirijorul Corului Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru din Craiova, cultivând muzica corală cu aceeaşi pasiune nemărginită, dirijând în fiecare duminică şi sărbătoare până la trecerea sa la cele veşnice.

În anul 2005, Alexandru Racu a fost hirotonit ca diacon onorific al Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru din Craiova, de către I.P.S. Teofan, Arhiepiscopul Olteniei.

În cadrul etapei Naţionale a Concursului de Muzică Bisericească Lăudaţi pe Domnul, ediţia a VI-a – 2013, i s-a conferit „Premiul special pentru cel mai talentat dirijor”.

În semn de recunoaştere a ctivităţii sale de excepţie, a primit peste 30 de distincţii şi premii în ţară şi peste hotare, cu formaţii profesioniste şi de amatori: Ciprian Porumbescu – Suceava, D. G. Kiriac - Piteşti, Ion Vidu – Lugoj, Brevetul şi Insigna de „Profesor evidenţiat”.   A fost decorat cu, Ordinul Meritul Cultural - clasa a V-a şi Steaua R.S.R.- clasa a IV-a.

În 2004, i-a fost conferit ordinul Meritul cultural în grad de Cavaler – de către Preşedintele României. Este nominalizat în „Dictionary of International Biographi” – 1996 (editat de International Biographical Centre – Cambrige, în „Encilopedia Interpreţilor” din Moldova, Chişinău – 1999, în „Who’s Who” în România (ediţia  princeps), Bucureşti – 2002.

Alexandru Racu rămâne în amintirea noastră un exemplu de profesionalism, modestie şi de respect pentru oameni, toate acestea stând la baza unei îndelungate cariere muzicale care lasă urme adânci în muzica corală românească.

Prof. univ. dr. Mariana Popescu