Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

În atenția membrilor ANCR

Stimați membri, vă rugăm să trimiteți urgent la adresa asociației din Str. Gutenberg Johann nr. 19, 050028, București sau la adresa de email office@ancorom.ro, o prezentare a formației pe care o coordonați care să conțină următoarele informații:

  • numele complet al ansamblului,
  • orașul în care acesta activează, instituția de care aparține (dacă este cazul),
  • anul înființării formației,
  • un scurt istoric al formației (numele și câteva informații despre dirijorul actual și dirijor secund dacă este cazul, numele tuturor foștilor dirijori și anii în care au activat),
  • numărul aproximativ de coriști,
  • tipul ansamblului (cor de copii, cor mixt, cor bărbătesc, cor de biserică, cor academic, cor de cameră etc.),
  • premii dobândite,
  • concursuri și festivaluri importante la care ansamblul a participat,
  • înregistrările efectuate (albume lansate, DVD-uri etc.),
  • precum și datele de contact (adresă, nr. telefon, email și pagina de internet).

Alături de aceste informații vă rugăm să atașați două fotografii în format jpeg sau tiff: dirijorul actual și o imagine cât mai reprezentativă a formației.

Informațiile ne sunt necesare în vederea includeriii dumneavoastră în cuprisul paginii de internet a Asociației. ANCR dorește astfel să sporească modul de promovare al fiecărui ansamblu în spațiul mișcării corale, atât pe plan național cât și internațional.

Vă mulțumim,
Voicu Enăchescu
Președinte