Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Concert de colinde Corala "Euterpe"

Luni, 18 decembrie 2017, ora 19:00 - Biserica ”Sf. Elefterie”

Corul „Euterpe” a fost înfiinţat în anul 1990 de către profesoara Georgeta Aldea.

Alcătuit iniţial din eleve ale Liceului Pedagogic din Bucureşti, corului i s-au adăugat pe parcurs absolvente ale acestuia, studente şi tinere de diverse profesiuni.

Având la bază profesia de dascăl, membrele corului sunt animate, pe lângă pasiunea pentru cânt, de crezul în forţa educativă a muzicii. De altfel, obiectivul principal al activităţii formaţiei îl constituie sensibilizarea şi educarea muzicală a publicului prin cultivarea valorilor perene ale artei muzicale româneşti şi universale.

Repertoriul corului este divers, cuprinzând muzică universală şi româ­nească, ce apartine unor diverse arii stilistice. Muzica românească cuprinde un loc preponderent în repertoriul coralei, căreia i-au fost dedicate lucrări originale de către compozitorii Mircea Bădulescu, Mircea Neagu, Vasile Timiş, Constantin Arvinte, Diana Voda Nuteanu, G. Cudalbu, E.P. Sandu.

De altfel, corala a fost invitată să interpreteze lucrări selecţionate la toate ediţiile Concursului de Creaţie pentru Tineri Compozitori, organizat de Universitatea de Muzică din Bucureşti în colaborare cu Asociaţia Naţională Corală din România. Corul „Euterpe” este o prezenţă constantă în cadrul stagiunii corale „Paul Constantinescu”, organizată în fiecare an de A.N.C.R.

Prezenţă vie în viaţa artistică bucureşteană, formaţia a concertat pe scenele Sălii Radio, Universităţii de Muzică, Cercului Militar Naţional, Muzeului de Istorie a Municipiului Bucureşti (Palatul Şuţu), Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, Palatului Patriarhal, Teatrului Naţional, Palatului Copiilor, precum şi în diferite biserici ale Capitalei.

Corul „Euterpe” a participat cu succes, obţinând numeroase premii la festivaluri şi concursuri naţionale şi internationale, cum ar fi:
- Concursul National Coral al Corurilor Liceale (ediţiile 1997, 1999, 2001, 2003);
- Festivalul Coral Internaţional „Carmina Tenera” (Bucureşti, 1995);
- Festivalul Coral Internaţional al Corurilor de Copii şi Tineret, Nantes (Franţa, 1995);
- Festivalul Coral Internaţional de Muzică Contemporană, Miedzezdroje (Polonia, 1996);
- Festivalul Coral Internaţional „Vocal Tour”, Graz (Austria, 2000);
- Festivalul şi Concursul Coral Internaţional de Muzică Religioasă, Preveza (Grecia, 2004);
- Festivalul Coral de Muzică Religioasă (Bucuresti, 2005, 2007, 2008);
- Festivalul Coral Internaţional Cantonigros (Spania, 2006);
- Festivalul şi Concursul Coral Internaţional de Muzică de Crăciun şi Advent, Praga (Cehia, 2007);
- Festivalul de Muzică Corală Larissa (Grecia, 2009);
- Festivalul Coral Internaţional Ohrid (Macedonia, 2011).

Valoarea artistica a corului „Euterpe” a fost confirmată şi de diplomele oferite de Asociaţia Naţională Corală din România, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Ministerul Educaţiei Naţionale, Corul „Euterpe” a efectuat înregistrări la Radio şi Televiziune, a realizat casete audio şi compact discurile: „După datini colindăm” (alături de corul „Ison”), „Colinde”, „Miluieşte-mă, Dumnezeule”, „Cântec de Crăciun”, „Ţie, Doamne”, „Bijuterii corale româneşti”, „Aşteptând Crăciunul”.

Ceea ce impresionează în primul rând la acest ansamblu este precizia, curăţenia intonaţiei, alături de o sensibilitate pe care i-a implantat-o dirijoa­rea sa, doamna profesoară Georgeta Aldea-Grigoraş. M. Bădulescu
“Precizia intonaţiei, omogenizarea perfectă, pregnanţa ritmică, realizarea unor sonorităţi armonice mai puţin obişnuite au stat prioritar în centrul atenţiei dirijoarei Georgeta Aldea, muziciană de mare fineţe şi aleasă cultură...” S. Georgescu
“Creaţiile corale româneşti au fost interpretate cu strălucire, dinamică interioară şi ritmică antrenantă…” M. Neagu

“În cadrul concertului oferit de corala „Euterpe”, îndrumată cu o mişcă­toare măiestrie de profesoara Georgeta Aldea, ne-au fost prezentate piese de L. Borlan, T. Jarda, Gh. Danga, V. Timiş, M. Neagu, I. Odăgescu. S-au reliefat în acest climat orphic sonoritatea corului, de o aleasă calitate melosului respectiv, armonia modală, construcţia de „geometru sonor” şi corelaţia dintre text şi discursul sonor. Maestra Georgeta Aldea s-a identificat cu artistul autentic, „cel ce arde ca o flacără şi călăuzeşte şi pe ceilalţi în întuneric.”   D. Popovici