Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Corul de Copii și Tineret ″Symbol″ - ″Prin sunet către lumină″

A treia zi de Paști, sala mare a Ateneului Român a devenit din nou neîncăpătoare. Corul de Copii și Tineret ″Symbol″, condus de către fondatorul său maestrul Jean Lupu și de către dirijoarea Luminița Guțanu, a sărbătorit în felul său unic Învierea Domnului.

Din vocile mici, bine stăpânite de către cântăreți și bine strunite de către dirijori, a răsunat dintr-o dată, venind parcă de nicăieri sau poate de peste tot, un frumos ″Hristos a înviat″. În prima parte a concertului Corul ″Symbol″ a celebrat Marea Înviere. O Înviere simțită la intensitatea ardentă a unui suflet copil, a unui suflet comun, inocent și totodată puternic, entitate pe care o alcătuiesc membrii corului și maestrul lor.

Așa cum ne-a obișnuit, maestrul Jean Lupu presară concertul cu mici momente de mărturisiri, momente în care își revarsă asupra publicului dragostea și căldura sufletească, introducandu-l pe acesta în minunata lume a Corului ″Symbol″. Astfel, cel venit să asculte un concert are privilegiul de a pătrunde tainele sunetului - locașul resurselor corului, circuitul neîntrerupt de iubire, atașament și dăruire dintre coriști și dirijori.
În partea mediană a recitalului, sub conducerea Lect. Univ. Dr. Luminița Guțanu, Corul de Copii și Tineret ″Symbol″ a continuat celebrarea Învierii – o Înviere a spiritului românesc, prin lucrări precum ″Tatăl Nostru″ – Paul Simion și ″Preamărită Fecioară″ - Teodor Zgureanu. Valențele spirituale și tehnice ale corului s-au făcut remarcate în rezolvarea unor aspecte deosebit de pretențioase din lucrări precum˸ ″Miorița″ de Petre Ștefănescu, ″Joc din Oaș″ de Mihai Moldovan sau ″Chindia″ de Alexandru Pașcanu.

Un moment de puternică transcendere l-a constituit în cadrul concertului Pascal lucrarea ″Despre Pace″ a compozitoarei Irina Odăgescu-Țuțuianu, o rugă închinată de către maestrul Jean Lupu și Corul ″Symbol″ celor aflați în tensiuni și suferințe, în preajma granițelor României și de pretutindeni. Marea noastră compozitoare, doamna Irina Odăgescu îmi mărturisea după concert că în sonoritatea Corului ″Symbol″ această lucrare semnifică mai mult decât o aspirație spre liniște, înseamnă un triumf al păcii. Privind Corul ″Symbol″ interpretând lucrarea ″Despre pace″ și privind-o pe autoare asistând la acest ritual, am trăit senzația certă că sunt martorul unei scene istorice - eveniment dincolo de spațiu și timp, cu adevărat trăit în spirit. În ″scenă″ trei maeștri: compozitoarea Irina Odăgescu, dirijorul Jean Lupu și “maestuosul” Cor Symbol. Această triadă emană asupra publicului starea de comuniune pe care doar rugăciunea cântată o poate accesa - starea de rai. Întregul concert s-a situat în această zonă a unui crâmpei de paradis sonor, spiritual, coborât pe pământ la mare sărbătoare.

Un alt moment deosebit al programului de concert îl constituie interpretarea în primă audiție a lucrării ″Zăpada″, aparținând tânărului compozitor Andrei Petrache, elev în clasa a IX-a la Liceul de Muzică ″George Enescu″ din București. Încă o dată Corul ″Symbol″ a etalat în prezentarea acestei prime audiții o maturitate interpretativă specială, rezolvând cu ușurință aspecte armonico-melodice modale, probleme tensionale deosebit de pretențioase și redând prin acestea și dincolo de acestea o mare profunzime ce impresionează în creația unui tânăr compozitor.

Concertul a cuprins însă și lucrări religioase “șlagăr”, mesaje deosebit de valoroase și puternice. Amintesc dintre acestea titlurile˸ ″ Ziua Învierii″, ″Cămara Ta″- Nicolae Lungu, ″Ave Maria″ - Franz Schubert ( aranjament pentru cor de copii realizat de catre Olguța Lupu, fiica maestrului Jean Lupu) - solistă Andreea Diana Blidariu. Pe lîngă acestea, spre finalul programului Corul ″Symbol″ si-a încântat auditoriul cu lucrări din muzica popoarelor, titluri cunoscute precum˸ ″La cucharacha″ - cântec tradițional mexican sau ″Tancuj, Tancuj″ de Miroslav Raichl.
 

Concertul s-a încheiat cu fragmente din ″Rapsodia I″ de George Enescu, aranjament pentru cor de copii de Parintele Constantin Drăgușin. Așa cum era de așteptat, dupa acest final propus de către cor, a urmat finalul propus de către public prin cererea mai multor bis-uri din repertoriul îndrăgit al formației. Printre auditoriu, in sala plină, la loc de cinste, am obsercat cu apriciere oaspeți dragi pentru maestrul Jean Lupu, trimiși ai locurilor sale natale: domnul Ion Ciocan, primarul Comunei Osica de Sus din Județul Olt și doamna Iacob Sorina, Director al Liceului aceiași localitate. Bucuria sarbatoarei Pascale capătă așadar proporții în sufletul maestrului și prin pomenirea lui ″acasă″, prin amintire și împlinire a timpului.
 

Corul de Copii și Tineret ″Symbol″ deține un dar, acela de a transforma timpul în sunet, de a transforma curgerea acestuia în încremenire și de a-și transporta auditoriul într-o dimensiune atemporală a emoției și a frumuseții spiritului românesc. Sonoritatea, atât de bine calibrată și deosebit de expresivă a formației mă trimite mereu cu gandul la aceeași sintagma – ″cristal cald, viu″.
 

A treia zi de Paști, Corul ″Symbol″, alături de maestri săi – Jean Lupu și Luminița Guțanu, ne-au arătat că prin adevărata muzică, prin starea de armonie sonora se poate trăi un Paște permanent, o permanentă sărbătoare a unei Invieri perpetue, prin comuniune cu oamenii, comuniune cu tot ceea ce ne înconjoară, iar prin acestea comuniune cu Creatorul tuturor.
Mulțumesc, ″Corul Symbol″ !


Răzvan Rădos
– Dirijor al Corului Regal .
București, aprilie 2014 .