Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Festivalul Coral din Ohrid, Macedonia

Festivalul Coral Ohrid se desfășoară din 2008 în frumosul orășel cu același nume din Macedonia. Vă prezentăm regulamentul evenimentului, care în august 2014 își va consuma ediția a 7-a.


1. Dreptul de participare revine tuturor formațiilor corale, indiferent de categoria de vârstă, gen sau statut. Data finală de înscriere este 1 mai 2014. Ansamblurile care doresc să participe trebuie să trimită o formă de aplicare completă, care include o fotografie a corului și a dirijorului, dar de asemenea și o înregistrare audio recentă. Materialele necesare pot fi trimise prin poștă sau prin email. www.ohridchoirfestival.com/invitationRequest.php

2. După ultima zi de înscrieri și nu mai târziu de 5 mai numele formațiilor participante vor fi anunțate pe pagina de internet a festivalului: www.ohridchoirfestival.com/. Pot exista circumstanțe speciale de înscriere în care echipa festivalului poate trimite o opinie cu privire la o anume participare, asta înainte de data finală de înscriere.

3. Corurile selectate sunt obligate să plătească o taxă non-returnabilă de admitere în festival, în valoare de 10 euro per corist, ce acoperă o parte din cheltuielile generale ce vizează șederea pe întreaga perioadă. Suma trebuie trimisă nu mai târziu de 20 mai 2014 pentru a putea fi confirmată astfel participarea formației. Taxa de participare va fi plătită pe persoană în concordanță cu forma de cazare și trebuie plătită în întregime înainte de prima zi a festivalului. Suma totală a taxei de particiapare și cazare se regăsește în tabelul atașat regulamentului, pe care îl puteți conspecta aici www.ohridchoirfestival.com/zaPrezemanje/2012-FestivalFees.pdf

4. Festivalul are cinci secțiuni:

 • Secțiunea 1: Concerte în aer liber (obligatorii);
 • Secțiunea 2: Competiția;
 • Secțiunea 3: Muzică populară;
 • Secțiunea 4: Muzică sacră;
 • Secțiunea 5: Muzică pop.

5. Toate corurile trebuie să participe la cel puțin două secțiuni și după dorința proprie pot participa la mai mult de două secțiuni. Prima secțiune – Concerte în aer liber este obligatorie, iar cea de a doua rămâne la alegerea formației.

6. Descrierea secțiunilor

 •  Secțiunea 1

În secțiunea Concerte în aer liber corurile trebuie să prezinte un program de 20 – 30 de minute la alegere, în câteva locații publice. Concerte în aer liber fac parte din Ceremonia de deschidere iar scopul lor este de a atrage atenția unui public cât mai numeros la festival. Piesele interpretate aici pot fi de asemenea prezentate și în toate celelalte secțiuni ale festivalului.

 •  Secțiunea 2

Pentru a participa la secțiunea Competiție corurile se obligă a performa un program de 15 minute la alegere proprie. Totuși, este recomandat ca repertoriul să fie cât mai divers, cu piese din genuri corale diferite și să conțină cel puțin o lucrare a unui compozitor macedonian.www.ohridchoirfestival.com/zografskiAward.html  Deoarece programul este destinat să fie doar vocal, se va permite doar să aibă unul sau cel mult două compoziții însoțite de instrument (e) care va dura nu mai mult de 5 minute din întreg. Spectacolele vor fi monitorizate de către un juriu de experți care va ranga corurile pe diferite aspecte ale performanței corale. Potrivit juriului, în funcție de punctajul obținut, vor fi acordate diplome pentru următoarele premii:

 • mai jos de 70 puncte – diploma de participare;
 • 70 – 79,99 puncte – diploma pentru Premiul III;
 • 80 – 89,99 puncte – diploma pentru Premiul II;
 • 90 – 100 puncte –    diploma pentru  Premiul I.

Corurile vor fi împărțite în mai multe categorii și subcategorii:

 • Categoria A coruri de copii (2/3 din coriști trebuie să aibă 15 ani sau mai puțin)
 • Categoria B coruri de tineret (2/3 din coriști trebuie să aibă 25 de ani sau mai puțin)
 • Categoria Ccoruri de adulți (2/3 din coriști trebuie să depășească vârsta de 25 de ani)

Pot fi adăugate subcategorii pentru categoriile B și C în cazul în care numărul de coruri interesate în oricare dintre aceste categorii este mai mult decât se așteptă. Cele mai bune coruri vor fi selectate de juriu pentru a participa la concertul final, în cazul în care vor concura pentru Marele Premiu al Festivalului. Câștigătorul va fi premiat cu diploma: "Grand Prix: cel mai bun cor cu din festival".

 • Secțiunea 3

Secțiunea de muzică populară nu este competitivă. Programul trebuie să conțină teme corale din cântece populare sau motive folclorice. Programul ar trebui să dureze 7-12 minute. Corurile pot fi însoțit de instrument(e).

 • Secțiunea 4

Secțiunea de muzică sacră nu este competitivă. Programul trebuie să conțină piese sacre. Programul ar trebui să dureze 7-12 minute.

 • Secțiunea 5

Secțiunea de muzică pop nu este competitivă. Programul trebuie să conțină lucrări corale cu teme din melodii pop. Programul ar trebui să dureze 7-12 minute. Corul poate fi însoțit de instrument(e).
Privind instrumentele acompaniatoare, pentru toate secțiunile festivalului, cu excepția Concerte în aer liber, pianul va fi singurul furnizat de către festival.


7. Prin aplicarea la Festivalul de Cor Orhid toate formațiile își dau acordul asupra regulamentului și drepturile legale ale autorilor lucrărilor pe care le prezintă și sunt de acord să acorde drepturi la Festivalul pentru a se putea folosi orice material înregistrat în timpul Festivalului.


8. Informațiile despre corurile participante sunt furnizate de către participanți și Festivalul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la acuratețea lor (de exemplu: numele corului, orașul și țara pe care o reprezintă, numele compozițiile, compozitori, etc.).

9. Comitetul de organizare are dreptul de a face în ultimul moment orice fel de modificări logistice necesare programului. Aceasta nu include taxele și prețurile de cazare, ele vor rămâne la fel cu cele citate.