Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Moise Mitulescu, personalitate a culturii românești. In memoriam (4 februarie 1932 – 20 ianuarie 2023)

Valoarea estetică incontestabilă a creaţiei populare româneşti este dată şi de „legătura organică a limbii cu muzica”, a versului cu melodia sau  a mişcării şi gesticii coregrafice cu acompaniamentul instrumental. Muzica şi poezia sunt asociate sincretic, într-o unitate indisolubilă, chiar dacă rolul principal al textului poetic sau al melodiei se schimbă în această asociere. Acest lucru a reușit să facă în decursul activității sale de excepție profesorul, compozitorul, etnomuzicologul Moise Mitulescu.

Născut în comuna Domeștii Muscelului, prof. Moise Mitulescu a absolvit Şcoala Normală de Învăţători „Carol I” (Liceul Pedagogic de opt ani) din Câmpulung Muscel (1952), Şcoala de Artă din Braşov, secţia „Dirijat” (1956), cu: Dinu Niculescu, artist emerit, Sava Vlad (dirijat), Popa Boris (teorie-solfegii şi armonie) și Hercseg Viorica (pian) și Conservatorul „Ciprian Porumbescu” – Facultatea „Compoziţie şi Muzicologie” din Bucureşti (1965), cu: Victor Giuleanu, Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegii-dictat), Florin Eftimescu (armonie), Myriam Marbe (contrapunct), Ion Marian (dirijat coral), Emilia Comişel (folclor), Vinicius Grefiens (citire de partituri), B. Roman, Ioana Ştefănescu (istoria muzicii), M. Cocărăscu – C. Antonescu (pian), Ion Şerfezi, ş.a.

A dirijat în activitatea domniei sale 24 de formaţii corale, printre care: Corul Mixt al Elevilor (UAER) din Câmpulung Muscel (1950, 1951), Corul mixt al Sindicatului Învăţământ Piteşti, Corul de Cameră şi Corul mixt al Liceului de Muzică şi Arte Plastice din Piteşti, Corala „Negru-Vodă” a oraşului Câmpulung Muscel (1968-1988), Corul mixt al CATC din Piteşti, Corul mixt al comunei Călineşti, Corul mixt al comunei Leordeni, judeţul Argeş, Corul mixt al Casei Sindicatelor din Piteşti, Corul de Cameră „Carmen Argessi” al Şcolii Populare de Arte din Piteşti, Corul Studenţesc „Animato” al Universităţii „Spiru Haret” din Câmpulung Muscel, grupurile corale: Sanitar din Câmpulung Muscel, Farmaceutic din Piteşti şi „Pădureanca” al comunei Bogaţi, judeţul Argeş ş.a., participând ca dirijor la festivalurile corale şi folclorice internaţionale din Germania, Bulgaria şi Olanda.

Un rol de mare însemnătate în valorificarea folclorului muscelean l-a avut prof. Moise Mitulescu. Exemplificările în acest context trebuie să le începem cu lucrări din creaţia sa regăsite atât în prelucrările corale folclorice, pe care le-a realizat, cât şi în celelalte compoziţii ale sale, în general. El a îmbogăţit creaţia corală cu piese din melodica şi poetica musceleană populară neasemuit de frumoasă.

În nenumăratele reuniuni corale pe care le-am organizat din funcția vremelnică de director al fostului Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, la care participau formaţii corale diverse: grupuri corale şi coruri de voci egale, de copii şcolari, grupuri corale şi coruri mixte de liceeni, coruri de elevi seminarişti şi bărbăteşti de muzică psaltică-religioasă, coruri mixte de adulţi etc, prof. Moise Mitulescu era membru de vază al juriului. Facilitam o întâlnire a dirijorilor cu membrii juriului, imediat după încheierea concertelor susţinute de formaţiile participante. Rostul acelor întâlniri era acela al îmbunătăţirii alcătuirii repertoriului şi al perfecţionării interpretării artistice în activitatea corală argeşeană de viitor.

Recomandările date de prof. Moise Mitulescu erau extrem de bine primite. Avea dorința de a se valorifica întregul potenţial vocal al corurilor cu repertoriu religios, prin adăugarea în programul lor de viitor, alături de piesele monodice, cu ison şi a lucrărilor corale la trei şi patru voci din creaţia cultă, religioasă naţională şi universală, lucrări de inspiraţie folclorică adecvate şi prelucrări corale folclorice, care erau  de mare folos în activitatea viitoare a dirijorilor. Tot în cadrul acestor întâlniri le da dirijorilor corurilor participante şi sfaturi metodice pentru îmbunătăţirea intonaţiei la unele partide vocale de acompaniament armonic sau polifonic.

A tipărit nenumărate cărţi de cântece şi coruri, dintre care amintim: „Din cuburi colorate” (14 cântece pentru copii), 1976, „Românie, la chemarea ta!” (17 coruri pentru şcolari), 1980; „Lerui, ler” – colinde pentru coruri de voci egale şi mixte, 2005; „Cântând iubirea – romanţe, cântece lirice şi coruri”, Editura „Tiparg”, Piteşti, 2012, dar și culegeri şi cărţi de folclor: șase cântece propriu-zise în culegerea „Voioasă mi-e inima!”, 1964, „Floarea albă din cunună”, folclor muzical din judeţul Argeş, 1982; 76 de colinde şi obiceiuri de iarnă transcrise în cartea „Colinde şi obiceiuri de iarnă din Argeş-Muscel” (coord. A. Rujan și C. Aleaxandrescu), 1998, „Vochiţa Stoian – privighetoarea Dâmbovicioarei” (50 de doine şi cântece), 1999; „Virtuozi ai fluierului” în colaborare cu Traian Ciuculescu, 2009 .

Ultima carte apărută a fost “În grai dulce. Cântece pentru copii”, volum ce conține 39 de piese transpuse pe note, apărută la Editura Carminis Educațional, în 2021.

A avut o dorința ca acest ultim volum să fie recenzat de mine. Simțea că este ultimul. Poate și de aceea a compus din dorință de a contribui la educarea muzicală formativă a copiilor preșcolari și școlari de vârstă mică. Cântecele alese de dânsul reflectau pregnant trăirile psihice ale copiilor, alegând o tematică literar-poetică variată pentru acestea, care să fie inspirată îndeosebi din lumea copilăriei. A găsit o astfel de tematică în versuri din creația poetei Valeria Mihai Ștefan.

A dorit ca exprimarea muzicală a ideilor, sentimentelor și emoțiilor, oglindite în versurile fiecărui cântec, să fie cât mai adecvată și atractivă printr-o construcție melodică simplă, dar frumoasă și antrenantă, iar pentru a facilita memorizarea și interpretarea lor, a creat pe un vers și un rând melodic de mică dimensiune (octosilabică sau heptasilabică). Versul acestor cântece conține, în general, trei sau patru cuvinte, fără a fi lipsit de farmecul poetic și melodic. A asigurat, totodată, la crearea acestor cântece, respectarea registrului și ambitusului vocal specific vârstei copilăriei, care să ducă la o interpretare firească, accesibilă și estetică.

A fost membru fondator al Asociației Folcloriștilor argeșeni “C. Rădulescu-Codin, din 1973”, director al Liceului “Dinu Lipatti” din Pitești în perioadele: 1964-1970, 1976-1978, 1978-1989, 1990-1994, profesor de canto clasic, dirijor de cor si membru fondator al secției de Canto popular, alături de alți renumiți profesori ai liceului pe care atât de mult l-a iubit.

A primit titlul de Fiu al Argeșului și Muscelului (2007) și Cetățean de Onoare al Argeșului și Muscelului (2011), din partea Consiliului Județean Argeș, ca semn al aprecierii unei cariere de excepție.

Vă mulțumim maestre!

Dumnezeu să vă ierte și să vă așeze sufletul în rândul celor drepți!

 

Conf. univ. dr. Sorin Mazilescu,
Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Argeș (2009-2017)