Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Festivalul - Concurs Internațional "Liviu Borlan", ediția a IV-a

REGULAMENTUL
Festivalului Concurs Coral Internaţional „Liviu Borlan”

- Baia Mare, 11-14 septembrie 2014, ROMÂNIA -

 

 1. Înscrierea pentru selecţie

Înscrierea corurilor pentru selecție la „Festivalul - Concurs Coral Internaţional Liviu Borlan” din Baia Mare - România trebuie trimisă până cel târziu în 30 aprilie 2014 (data poștei în cazul în care documentele se trimit prin poștă).

Formaţiile corale vor trebui să:

 • depună/plătească suma de 25 € ca taxă de înscriere pentru selecție, în contul RO60 WBAN 2511 0220 2550 6553 Banca Comercială INTESA SANPAOLO BANK România, Baia Mare;

 • să trimită, nu mai târziu de 30 aprilie 2014, Formularul de înscriere pentru selecţie şi înregistrări (CD, DVD, Mp3) ale formaţiei corale.

Înscrierea pentru selecție se poate trimite în 4 feluri:

 

a) Online – click pe Formularul de înscriere pentru selecţie

b) prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro

c) prin fax la numărul +40 262 227 723

d) prin poștă la adresa Bd. Unirii nr 14A, ap. 46, Baia Mare, cod 430272, jud. Maramureș; destinatar „Asociația Prietenii Armoniei”

  • Selecţia

În concurs vor fi selectate 10 formaţii corale de către Comitetul Artistic de selecţie.

  • Înscrierea în concurs

Grupurile selectate trebuie să-şi confirme participarea prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro sau prin fax la numărul +40 262 227 723, până în data de 25 mai 2014.

Confirmarea de participare în concurs a formaţiei corale selectate va fi însoţită de Formularul de înscriere în concurs şi de repertoriul ales (piesa nr. 1 trebuie sa fie aleasă din lista de „piese obligatorii”)dedicate maestrului Liviu Borlan), o scurtă prezentare/descriere a coralei (maxim 1200 caractere cu spaţiu cu tot) şi o imagine/fotografie generală a formaţiei corale, de foarte bună calitate (Organizatorul îşi rezervă dreptul de a o utiliza în promovarea festivalului-concurs sau ulterior în mediatizarea acestuia).

Formaţiile corale selectate vor plăti, până la data de 10 iunie 2014, o taxă de 75 euro (nerambursabili) ca taxă de înscriere în concurs .

Formularul de înscriere în concurs se poate trimite în 4 feluri:

a) Online – click pe Formularul de înscriere în concurs

b) prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro

c) prin fax la numărul +40 262 227 723

d) prin poștă la adresa Bd. Unirii nr 14A, ap. 46, Baia Mare, cod 430272, jud. Maramureș; destinatar „Asociația Prietenii Armoniei”

 1. Categorii

Festivalul – Concurs Coral Internaţional „Liviu Borlan” este deschis tuturor formaţiilor corale mixte, de amatori. 90% din membrii corului, exceptând dirijorul, trebuie să fie amatori (ex. Persoane care nu își câștigă existenţa din profesia de muzician).

 1. Repertoriul Concursului

Fiecare formaţie corală selectată va prezenta în concurs 4 lucrări:

 1. O lucrare impusă, ce constă într-o compoziţie Liviu Borlan, la alegere din lista prezentată;

  * Piesele corale impuse au ataşat coeficientul de dificultate luat în considerare la jurizare.

 2. O lucrare, la alegere, sacră sau laică, aparținând unui compozitor din perioada Renascentistă, Barocă sau Clasică. Juriul va aprecia, în mod deosebit, conformitatea cu stilul.

 3. O lucrare, sacră sau laică, scrisă după anul 1900, interpretată a cappella.

 4. O lucrare, prelucrare folclorică, din ţara/zona de provenienţă a formaţiei corale. Dacă este necesar, pentru autenticitate, acompaniamentul poate fi realizat cu instrumente specifice tradiţionale. Acompaniamentul înregistrat nu este permis. Este necesară trimiterea unei traduceri în engleză a versurilor, precum și partitura acestei piese pentru Organizator.

Durata totală pentru interpretare este de 10-17 minute (mai puţin timpul acordat pentru aplauze, intrări, ieşiri de pe scenă).

Formaţiile corale vor fi depunctate/penalizate cu două puncte dacă nu respectă limitele de timp stabilite.

Ulterior înregistrării repertoriului în concurs acesta nu poate fi modificat, după cum nu poate fi modificată nici ordinea în care piesele vor fi interpretate.

 1. Criterii de Evaluare

Formaţiile corale vor fi evaluate după următoarele criterii:

 1. INTONAŢIE (40% din punctajul total);

 2. CONFORMITATE CU PARTITURA, PRECIZIE, FIDELITATE (15% din punctajul total);

 3. CALITATE A SUNETULUI(20% din punctajul total);

 4. ALEGEREA/SELECŢIA PROGRAMULUI (10% din punctajul total) (Atenţie la coeficientul de dificultate al pieselor obligatorii);

 5. IMPRESIE ARTISTICĂ (10% din punctajul total);

Juriul poate acorda un maximum de 100 de puncte (la care se aplică coeficienţii de dificultate) pentru fiecare formaţie corală în parte.

 • 95,01-100,00: Excepţional;

 • 85,01-95,00: Excelent;

 • 80,01-85,00: Foarte Bine;

 • 75,01-80,00: Bine;

 • 65,01-75,00: Moderat ;

În conformitate cu punctajul obţinut se vor acorda Diplome Bronze, Silver, Gold. Dacă un cor nu obţine o Diplomă (primeşte punctaj sub 65,01), va primi un Certificat de Participare. Fiecare membru al Juriului va concepe un raport care va conţine comentarii şi impresii legate de prestanţa repertoriului fiecărui cor. Raporturile, scrise in engleză sau română, vor fi trimise corurilor pe e-mail după terminarea Concursului.

Diploma Nivel Puncte
Diploma Bronze 1 65,01 – 70,00
2 70,01 – 75,00
Diploma Silver 1 75,01 – 80,00
2 80,01 – 85,00
Diploma Gold 1 85,01 – 90,00
2 90,01 – 95,00
3 95,01 – 100,00
 1. Premii

Premiile acordate vor fi:

- Premiul I (corul cu cel mai mare punctaj, cu minim 85,01 puncte) 3000 euro

- Premiul II (corul cu al doilea punctaj, cu minim 75,01 puncte) 2000 euro

- Premiul III (corul cu al treilea punctaj, cu minim 70,01 puncte)1000 euro

- Trofeul: Liviu Borlan 1000 Euro– Trofeul Liviu Borlan va fi acordat pentru cea mai bună prestaţie a piesei impuse – Liviu Borlan.

Alte premii speciale vor fi acordate de sponsorii concursului şi media.

Toate formaţiile corale participante în festivalul-concurs vor primi diplome de participare în concordanţă cu rezultatele obţinute.

 1. Juriul Festivalului-Concurs

Jurizarea se va face de către un juriu format din 7 membri, recunoscuţi naţional şi internaţional, astfel:

 • 3 membri de la Academiile de muzică din Bucureşti, Cluj Napoca şi Iaşi, specialişti în dirijat cor academic;

 • 3 specialişti internaţionali;

 • 1 specialist din Baia Mare (reprezentantul Liceului de Artă).

  Jurizarea scrisă (conţinând impresii tehnice şi artistice) va fi prezentată fiecărui cor de către fiecare membru al juriului

  Membrii juriului vor ţine scurte prezentări / workshop-uri cu privire la diverse aspecte ce ţin de dirijatul coral, istoria muzicii corale, interpretarea unui stil, în concordanţă cu programul stabilit de Organizator care va fi prezentat pană in 15 August 2014.

 1. Informaţii Generale

 Programul detaliat de desfăşurare a Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan” va fi prezentat pe site cu 30 de zile înaintea desfăşurării concursului.

 Citiţi cu atenţie Regulamentul deoarece acesta conţine toate detaliile referitoare la alegerea programului şi criteriile de notare, precum şi procedurile de înscriere.

 Fiecare formaţie corală trebuie să fie familiarizată cu aceste reguli;

 Pupitre pentru partituri: menţionaţi numărul în formularul de înscriere;

 În timpul concursului fiecare formaţie corală va beneficia de o sală proprie pentru schimbarea garderobei, depozitarea efectelor personale şi încălzire (care va fi pusă la dispoziţie cu 30 de minute înainte de începerea concursului);

 Intrarea în concurs, în cele două serii de jurizare, se va face în ordinea tragerii la sorţi efectuată de către directorul festivalului;

 În fiecare dintre seriile de jurizare vor participa câte 5 formaţii corale, celelalte 5 având loc rezervat în sala de concert.

 Directorul Artistic al festivalului îşi rezervă dreptul de a adăuga şi modifica prezentul regulament;

 Hotărârea juriului este definitivă şi nu poate fi contestată în nici un fel;

 Nici o altă persoană decât cele autorizate nu va fi acceptată pe scenă sau în culise în timpul concursului;

 Este interzis prin lege să interpretezi o bucată muzicală dacă aceasta a fost reprodusă ilegal. Dacă acest lucru se întâmplă, conducerea Festivalului nu îşi asumă nici o responsabilitate în eventualitatea că editorul partiturii ia vreo măsură legală în acest sens;

 Organizatorii festivalului şi directorul festivalului nu îşi asumă nici o responsabilitate legală în privinţa oricărui aspect legat de participarea formaţiei corale în festival;

 Înscrierea şi participarea la festival implică acceptarea tuturor regulilor şi regulamentelor de concurs;

 Participanţii, prin reprezentanţi, pot fi solicitaţi să participe la conferinţe de presă, mese rotunde şi interviuri;

 În perioada Festivalului-concurs fiecare formaţie corală va susţine în oraşul Baia Mare un microrecital de 30 de minute, conform programului şi în locaţii stabilite de organizatori, cu repertoriu la alegere.

 1. Drepturi de înregistrare şi difuzare

Pentru a participa, orice formaţie corală trebuie să fie de acord cu următoarele:

 • orice spectacol susţinut de către formaţia corală în timpul Festivalului poate fi difuzat live şi/sau înregistrat pentru o difuzare ulterioară la radio şi televiziune, fără ca formaţia corală respectivă să fie plătită pentru aceasta. Toate drepturile de difuzare pentru orice spectacol din timpul Festivalului aparţin Festivalului care va dispune de acestea după bunul plac;

 • orice spectacol susţinut de o anumită formaţie corală în timpul Festivalului, poate fi înregistrat fără nici o plată sau alte pretenţii materiale, iar Festivalul are drept de proprietate asupra oricărei înregistrări, având şi dreptul de a reproduce ulterior orice înregistrare, de a o vinde, închiria, oferi, distribui sau să dispună de ea după bunul plac.

 1. Taxe de Festival

Formaţiile corale selectate vor plăti, până la data de 10 iunie 2014, o taxă de 75 euro (nerambursabili) ca taxă de înscriere în concurs.

Formaţiile corale care confirmă participarea vor depune, până la data de 10 iulie 2014, o taxă de 20 euro pentru fiecare membru al formaţiei corale, inclusiv dirijor şi pianist/instrumentist. Taxa individuală de 20 de euro include 2 nopți de cazare cu pensiune completă (mic dejun, prânz și cină) la un hotel de 3 ***.

Dacă o formaţie corală decide, după ce a efectuat plata, să nu participe, Organizatorul va păstra 30% din suma plătită per capita, iar dacă o formaţie corală decide, după 20 August 2014, să nu mai participe Organizatorul va păstra 70% din suma plătită. Anularea: dacă, din cauza unui eveniment neprevăzut, Festivalul- Concurs se anulează, sumele plătite de către coruri vor fi rambursate integral.

 1. Programe opţionale în afara Festivalului

 1. Excursii prefestival:

 1. Excursii postfestival:

Pentru detalii vedeți pagina cu trasee turistice. Pentru rezervările ferme se va achita un avans de 30% până la data de 15 august 2014.