Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

S-a stins din viață muzicologul Vasile Donose

În 30 decembrie 2017 s-a stins din viață Vasile Donose, muzicolog și compozitor, care între anii 1959 și 1978 a fost la Radio România redactor, redactor șef și director artistic al Formațiilor Muzicale Radio.

Vasile Donose s-a născut în 4 iunie 1929 la Valea Lungă, județul Vaslui. Potrivit site-ul UCMR, studiile muzicale le-a început la Şcoala Normală "Costache Negri" din Galaţi (1942-1950) cu Xantopol Spiru (vioară) şi Ion Voicu (teorie-solfegiu), continuându-le la Conservatorul din Bucureşti (1950-1955), cu George Breazul (teorie-solfegiu istoria muzicii), Ion Dumitrescu şi Gheorghe Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Andrei Tudor şi Constantin Bugeanu (istoria muzicii), Alexandru Paşcanu (citire de partituri), Ion Vicol şi Dumitru D. Botez (dirijat coral), Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel (folclor), Octav Cristescu (canto auxiliar), Mircea Basarab (orchestraţie), Cornelia Antonescu (pian), Alexandru Trifu (pedagogie) şi Nicolae Moraru (estetică). A urmat Facultatea de Filosofie a Academiei "Ştefan Gheorghiu" (curs seral) din Bucureşti (1962-1965), obţinând doctoratul.

Dirijor de cor la Uzinele "Timpuri noi" din Bucureşti (1953-1955); metodist (1955-1957) şi director (1957-1959) la casa Regională a Creaţiei Populare din Bucureşti; redactor muzical (1959-1964), director artistic (1964-1966) şi redactor şef adjunct (1966-1969) la Radiodifuziunea Română, redactor şef al emisiunilor muzicale la Televiziunea Română (1969-1972), redactor şef şi director al emisiunilor şi formaţiilor muzicale la Radioteleviziunea Română (1972-1978), consilier şi director artistic la Agenţia Română de Impresariat Artistic - ARIA (1978-1982) şi director la Teatrul satiric-muzical "Constantin Tănase" din Bucureşti (1982-1999).

A fost vicepreşedinte al Uniunii Interpreţilor din Bucureşti (1997). A scris articole, studii, cronici şi recenzii în "Muzica", "Studii de muzicologie", "Sovietskaia Muzîka" (Moscova), "Contemporanul", "Flacăra", "România literară", "Viaţa studenţească", "Săptămâna", "Tomis" (Constanţa), "Luceafărul", "Îndrumătorul cultural", "Apărarea patriei", "Scânteia", "România liberă", "Scânteia tinerelului", "Viaţa nouă" (Galaţi), "Drum nou" (Braşov), "Magazin", "Muncă", "Ramuri" (Craiova), "Steagul roşu" etc.

A susţinut emisiuni de radio şi televiziune, conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice (Varşovia - 1974, Edinburg - 1969, Augsburg - 1974, Budapesta - 1975, Moscova - 1976, 1984, 1985, Stuttgart - 1977). A făcut parte din jurii naţionale şi internaţionale de concursuri muzicale, de radio şi televiziune (Irlanda - 1971, 1976; Ungaria - 1973, 1975; URSS - 1976; Italia - 1973; Franţa - 1974; şi Cehoslovacia - 1976). A întreprins călătorii de documentare în Belgia, Italia, R.F.Germania, Polonia, URSS, Cehoslovacia, Bulgaria etc. Este membru în Comitetul Internaţional de Muzică Populară (1969). A realizat documentarul radiofonic George Enescu or the Poetry of Man (1967, în colaborare).

A fost distins cu Ordinul "Meritul cultural", clasa V-a (1969), şi clasa II-a (1976), Medalia de argint a oraşului Ruse, Bulgaria (1973), Ordinul Muncii, clasa III-a (1974), Medalia jubiliară "Bedrich Smetana" din Praga (1975), Medalia oraşului Lucca, Italia (1976).

Inmormantarea a avut loc la luni, 1 ianuarie 2018, la Cimitirul Belu din Bucuresti.