Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Concert Coral Prepascal susținut de Corul „Voces”

Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea, Parohia I Oradea „Catedrala Sfântul Nicolae”, în colaborare cu Asociația Corală „Voces” Oradea, vă invită la un Concert Coral Prepascal, susținut de Corul de Cameră „Voces” Oradea, în data de 7 aprilie 2019, de la ora 19:00, la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea.

Concertul va cuprinde prelucrări religioase din spațiul românesc, cât și din cel internațional, dorindu-și să sensibilizeze publicul meloman, ducându-l pe calea armoniilor muzicii corale camerale, în atmosfera specifică perioadei prepascale, a Postului Mare, în care suntem invitați la un urcuș duhovnicesc spre Înviere. Corul de Cameră „Voces”, dirijat de lect. univ. dr. Carmen Rus, va interpreta prelucrări semnate de Pascal Bentoiu, Dan Voiculescu, Gheorghe Cucu, Nicolae Lungu, Sabin Drăgoi și Gavriil Musicescu, iar din sfera compozițiilor internaționale, lucrări de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, Serghei Rahmaninov, dar și ale compozitorului contemporan de origine norvegiană, Ola Gjeilo.

Corul Catedralei Greco-Catolice „Sfântul Nicolae”, dirijat de prof. Nicoleta Țâmpu, va interpreta, în deschiderea concertului, câteva prelucrări religioase, specifice perioadei prepascale.

Luând ființă în toamna anului 2012, Corul „Voces” are ca deziderat încercarea de a reda urbei de pe malul Crișului Repede o parte din prestigioasa tradiție muzicală corală, uitată sau neglijată pe alocuri în ultimii ani. Deși începutul s-a aflat sub auspiciile unui viitor nesigur, membrii Corului „Voces” au reușit să ducă pe mai departe, deja timp de peste șase ani, o bogată și frumoasă activitate muzicală, pe toate planurile, de la nivel local, până la cel național și chiar internațional.

Corul de Cameră „Voces” Oradea este un cor mixt, reunind iubitori de muzică de toate vârstele și profesiile, o bună parte dintre aceștia având experiențe corale anterioare, activând în diferite coruri din Oradea. Născut din dragostea față de muzică și frumos, ținut pe mai departe de aceleași deziderate nobile, membrii corului sunt mânați de dorința de a cultiva cântul coral românesc și universal, cu grijă permanentă pentru expresivitate, calitatea emisiei vocale, suplețe și rafinament muzical, respectând, desigur, cu strictețe, partiturile. La pupitrul dirijoral se află dna lect. univ. dr. Carmen Rus, cadru didactic universitar, precum și artist liric în cadrul Corului Filarmonicii de Stat din Oradea.

Începând cu toamna anului 2013, se înființează Asociația Corală „Voces” Oradea, entitate juridică de sine stătătoare, având ca scop coordonarea activității formațiunii corale.De amintit este faptul că, din luna iulie a anului 2017, Corul de Cameră „Voces”Oradea este membru al Asociației Naționale Corale din România.

Cu un repertoriu bogat, cuprinzând prelucări românești și universale de facturi diferite, acoperind aproape toate genurile și perioadele muzicale, Corul de Cameră „Voces”Oradea tinde spre o continuă perfecționare și o activitate cât mai bogată și rodnică în slujba frumosului și a muzicii.