Urmăriți-ne pe Facebook

 Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu”

Newsletter ANCR

Suntem afiliați la

Concursul Coral - Tineri, lăudaţi pe Domnul!

La praznicul Sfântului Dimitrie Basarabov ocrotitorul Bucureştilor, în 27 octombrie 2008, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Patriarhiei Române a avut loc, paralel cu tradiţionalul pelerinaj anual la Moaştele Sfântului, o primă ediţie a concursului coral intitulat Tineri, lăudaţi pe domnul !, concurs organizat de Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, sub înaltul patronaj al Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Ortodox al României.

Au participat 12 coruri de elevi şi studenţi, între care un cor neconcurent, acesta din urmă invitat pentru a concerta la finele concursului în timpul deliberării comisiei de premiere. Invitatul de onoare pentru un concert de monodie bizantină acompaniată tradiţional cu ison a fost Grupul vocal Anton Pann al Arhiepiscopiei Bucureştilor, dirijat de Constantin Răileanu, un talentat şi rafinat muzician. Format din studenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi elevi ai Liceului de Muzică ”Dinu Lipatti” şi completat cu pasionaţi cântăreţi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, grupul vocal cameral de psalţi a oferit publicului o demonstraţie de mare frumuseţe şi densitate spiritual-artistică pe un repertoriu de patrimoniu liturgic bizantin selectat din cântările închinate Maicii Domnului şi din cântările vecerniei, căruia i-a adăugat un splendid Tererem în glasul 1. Repertoriul selectat de tânărul dirijor reflectă diversitatea modală a fondului tradiţional psaltic, ingeniozitatea acompaniamentului de isoane variate şi complexe, şi capacitatea extraordinară de comunicare şi impresionare a monodiei bizantine. Ceea ce a lipsit din programul grupului de psalţi, ce a încântat auditoriul prin nivelul elevat al interpretării, este lipsa anunţării pieselor interpretate şi a compozitorilor psalţi de care nu duce lipsă cultura muzicală românească de tradiţie bizantină, cu atât mai mult cu cât publicul a fost format în cea mai mare parte din elevi şi studenţi concurenţi foarte receptivi, cărora li s-au adăugat înalţii ierarhi protectori ai lor, împreună cu distinşi membri ai Sfântului Sinod.

Formaţiile participante în concurs au fost: Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Giurgiu - dirijor pr. prof. Cosmin Mihalcea, Corul Chiril Popescu al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Curtea de Argeş – dirijor pr. prof. Nicolae Popescu, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Tulcea – dirijor pr. prof. Mihai Marian, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Constanţa – dirijor şi solist prof. Adrian Clinciu, Corul Macarie Ieromonahul al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Târgovişte – dirijor Florin Cazan, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Buzău – dirijor Ştefan Stănescu, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Galaţi – dirijor Eugen Dan Drăgoi, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Ison din Bucureşti – dirijor pr. prof. Răzvan Ştefan, Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Piteşti – dirijor pr. conf. dr. Ion Isăroiu, – dirijor Mihai Vlădăreanu şi Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti – dirijor pr. lect. dr. Stelian Ionaşcu.

Repertoriul de concurs a constat din piese reprezentative pentru două genuri corale: 1) corul bisericesc şi 2) cântecul patriotic, gen aproape complet ignorat în mişcarea corală şi în compoziţia muzicală contemporană românească.

Repertoriul corurilor bisericeşti a cuprins piese de complexitate diversă, de la armonizări tonale aparţinând unor compozitori ai ”clasicismului” muzical bisericesc, la prelucrări corale modale, polifonice, cu o scriitură de mare complexitate, între care unele sunt adevărate poeme corale de tentă oratorială, ce aparţin unor tineri talentaţi compozitori. Menţionez repertoriul religios în ansamblul său, întrcât unele piese au fost interpretate de mai multe formaţii: Fie, Doamne, mila Ta de Gheorghe Danga, Sub milostivirea Ta în aranjament coral nemenţionat, Iubite-voi, Doamne de Boris Cobasian, Lăsaţi pruncii să vină la mine de Ion Ghica-Comăneşti, Rugăciune de Constantin Drăguşin, DIPTIC de Eugen Dan Drăgoi - Mărimuri la Sfântul Apostol Andrei după o monodie a arhid. Prof.univ.dr. Sebastian Barbu Bucur şi Colindul Sfântului Andrei după o melodie de Radu Antofie -, Toată suflarea de pr. Constantin Răzvan Ştefan, Şi era la ora a şasea de Gh. Mandicevschi, Graiurile mele de Alexandru Belcea şi Aceasta este ziua de Dimitrie Bortneanski.

Repertoriul coral patriotic a cuprins următoarele piese: Pe-al nostru steag de Ciprian Porumbescu, Trompetele răsună de Gavriil Musicescu, La Cozia, pe Olt de Nicolae Lungu, Sus inima, români! de Nicolae Oancea, Doamne al lui Neagoe de compozitor nedeclarat, Voinţa Neamului de Ion Christu Danielescu, Sfântul Ştefan Voievod de Eugen Dan Drăgoi şi Marşul lui Tudor – compozitor necunoscut.

Comisia de concurs, formată din pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, pr. prof. univ. dr. Nicolae Belean de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timişoara, pr. lect. univ. dr. Alexăndrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi pr. prof. dr. Lucian Tablan de la Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Suceava, a decernat următoarele premii pentru formaţiile corale ale seminariilor teologice: Menţiune pentru Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Buzău şi trei Premii III pentru: Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Constanţa, Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Galaţi şi pentru Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Ison din Bucureşti. Premiul II nu s-a decernat. Pentru formaţiile universitare s-au decernat două Premii I: unul Corului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Piteşti, iar altul Corului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, unicul cor mixt, întrucât toate formaţiile corale participante au fost bărbăteşti. Comisia a mai atribuit un Premiu special Grupului coral cameral Valachia Cristiana al Arhiepiscopiei Târgoviştei, a cărui prestaţie a fost de o calitate excepţională.

Per ansamblu, prestaţiile corurilor au fost de înalt nivel artistic, motiv pentru care comisia a decernat fiecărei formaţii nepremiate o binemeritată diplomă de participare, stimulând aspiraţia spre o muncă susţinută pentru ridicarea nivelului de competitivitate. Cu câteva excepţii de acordaj deficitar sau de atacuri nestăpânite, de finaluri de fraze accentuate în mod nejustificat, de acute false ale tenorilor, sau de expresivitate redusă în planul dinamicii, majoritatea formaţiilor au demonstrat o foarte bună instruire vocal-corală şi capacitatea abordării unor repertorii de mare complexitate tehnică şi dinamică. De asemenea, se impune să remarc calitatea compoziţiilor religioase şi patriotice aparţinând unor compozitori tineri, formaţi la şcoala compoziţiei contemporane, care au reuşit să învingă bariera epigonismului tonal simplist prin soluţii de înveşmântare corală modală veritabilă, de mare rafinament, a unor piese aparţinând patrimoniului muzical bisericesc tradiţional bizantin şi popular.

Fiind la prima ediţie, apărând deci ca un prim experiment de concurs coral organizat cu formaţii ale instituţiilor de învăţământ teologic din Mitropolia Munteniei, se impune a face câteva observaţii referitoare la organizarea competiţiei şi premiere. Nu am auzit nici o piesă monodică din patrimoniul liturgic psaltic, deşi monodia corală la unison este de mare efect artistic şi spiritual. Ar fi mai bine ca întrecerea să se organizeze la nivel naţional, diferenţiat pe niveluri de pregătire: 1) seminarii liceale teologice ortodoxe şi 2) facultăţi de teologie ortodoxă, cărora li s-ar putea adăuga şi un alt nivel 3) şcoli de cântăreţi bisericeşti, care au lipsit din competiţia actuală. Aceasta ar face posibilă o evaluare eficientă pe niveluri de pregătire muzical-teologică, deoarece este nejustificată premierea formaţiilor fără a se acorda premiul I şi II corurilor de seminar liceal, care s-au distins printr-un nivel artistic excepţional. Scara raiului trebuie clădită în plan didactic ţinând seama de particularităţile de vârstă ale concurenţilor şi de criterii stimulatoare, nu inhibante: o scăriţă pentru seminarii, o scăriţă pentru universitari şi o scăriţă pentru şcolile de cântăreţi bisericeşti. Au lipsit corurile şi formaţiile vocale de fete, deşi nici seminariile, nici facultăţile teologice nu duc lipsă de învăţăcele dornice să îşi exprime evlavia şi prin cânt. De ce fetele sunt tratate ca nişte cenuşărese când este vorba de coruri şi formaţii corale? Vocile cristaline ale fetelor ar înnobila stranele şi corurile bisericilor, dacă ar fi stimulate şi promovate cu adevărat, atât în învăţământul teologic, cât şi în cel muzical general. Corurile mixte sunt binevenite, de asemenea, exemplu fiind efectul deosebit produs de prestaţia Corului mixt al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, instruit cu profesionalism de pr. lect. univ. dr. Stelian Ionaşcu. Structura concursului viitor se mai poate diversifica şi pe formaţii bărbăteşti şi formaţii feminine, de asemenea pe formaţii vocale de cameră şi coruri mari, astfel încât să se dea posibilitatea ca ”toată suflarea să-L laude pe Domnul” (Psalmul 150).

Dezideratul dezvoltării mişcării corale bisericeşti în toate instituţiile Patriarhiei Române a fost exprimat de Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul de încheiere a prestigioasei manifestări, în care a binecuvântat roadele artei şi străduinţelor dascălilor şi discipolilor lor cântăreţi, împrospătându-le elanul unor noi eforturi şi realizări muzicale; de aceea sugestiile pentru viitoarele concursuri corale sunt utile. O iniţiativă bună şi un început bun pentru un viitor concurs coral naţional organizat de Patriarhia Română sub genericul Tineri, lăudaţi pe Domnul!Constanţa Cristescu, 27 octombrie 2008

Constanţa Cristescu, 27 octombrie 2008